MTÜ Oma Pere

Ametnik

Nõustame kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajaid lapsendaja-, eestkoste- ja hoolduseperede toetamisel. Perede abivajaduse hindamise tulemusel pakume peredele sobivaid toetavaid teenuseid.

Tutvu asjakohaste materjalidega siin.

PRIDE koolitus- kellele ja kuidas koolitusele registreerida

PRIDE-koolituse õppemetoodika on algselt pärit Ameerikast, mis on meile jõudnud Rootsist. Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperesid on Eestis koolitatud alates 2002. aastast.

PRIDE on lühend inglisekeelsetest sõnadest: P– parents/vanemad, R– resource/ressurss, I– information/informatsioon, D– development/areng, E– education/haridus, koolitus.

Programmi eesmärgiks on läbi koolituse ja supervisiooni anda peredele olulisi teadmisi, mille omandamine on vajalik asendusvanemaks kujunemisel. Koolitus on kohustuslik peredele, kes on sõlminud lapse perekonnas hooldamise lepingu või alles soovivad saada hoolduspereks. Koolitus on soovitatav ka lapsendajatele ning eestkosteperedele.

Koolitusele registreerimine toimub sotsiaalkindlustusameti kaudu. Ettevalmistav 39-tunnine koolitus koosneb 9 moodulist, mille käigus valmistatakse pered ette, antakse neile esmased teadmised, hinnatakse nende sobivust. Asendusvanemaid hinnatakse viie põhioskuse järgi. Ettevalmistava koolituse käigus tehakse igale perele vähemalt üks kodukülastus.

Pereuuring

Perekondadele, kes on avaldanud soovi lapsendamiseks, tehakse pereuuring. Perekonnaseaduse § 158 lõike 3 alusel on sotsiaalminister kehtestanud määruse “Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu”“Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu”, mille § 2 lõike 1 punkti 1 kohaselt on sotsiaalkindlustusamet kohustatud läbi viima pereuuringu lapsendada sooviva isiku kohta.

Uudised

Oma Pere juhatuse uus koosseis

Soovime edu uuele juhatusele järgmiseks kolmeks aastaks: Liis Saarna (juhatuse esimees), Margus Sardis, Kadi Annuk, Veronika Isberg, MeelisPärn, Helen Hiie, Leho Virma, Marika Labanova ja Kristel Pihlakas. Seisame selle eest, et oma sünniperest ilma jäänud lapsed saavad kasvada perekonnas.

Kasuvanemaks saamine ja lapse suhted päritoluperega

Lugemissoovitused! Õpetajate lehes ilmus 21. detsembril artikkel “Kuidas saada kasuvanemaks?”. Mõtlemapanev lugemine on ka kolme kasuperega tehtud intervjuude kokkuvõte “Kasuperes kasvava lapse suhted päritoluperega – kelle huvides?”.