MTÜ Oma Pere

Ametnik

Toetame kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste lastekaitsetöötajaid lapse perekonda paigutamisel ja laste toetamisel, kes kasvavad asendusperes. Pakume keerulisemate juhtumite korral mentorlust ja võimalust kaasata meie spetsialiste asendusperedega toimuvatele kohtumistele. Perede hindamise tulemusel pakume peredele sobivaid toetavaid teenuseid. Peamised meie poole pöördumise põhjused on: lapsele perekonna leidmine ning kriisis oleva perekonna hindamine ja toetamine.

Tutvu asjakohaste materjalidega siin.

PRIDE koolitus- kellele ja kuidas koolitusele registreerida

PRIDE-koolituse õppemetoodika on algselt pärit Ameerikast, mis on meile jõudnud Rootsist. Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperesid on Eestis koolitatud alates 2002. aastast.

PRIDE on lühend inglisekeelsetest sõnadest: P– parents/vanemad, R– resource/ressurss, I– information/informatsioon, D– development/areng, E– education/haridus, koolitus.

Programmi eesmärgiks on läbi koolituse ja supervisiooni anda peredele olulisi teadmisi, mille omandamine on vajalik asendusvanemaks kujunemisel. Koolitus on kohustuslik peredele, kes on sõlminud lapse perekonnas hooldamise lepingu või alles soovivad saada hoolduspereks. Koolitus on soovitatav ka lapsendajatele ning eestkosteperedele.

Koolitusele registreerimine toimub asendusvanema või asendusperes elava lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse lastekaitsetöötaja kaudu, kes edastab pere andmed Tervise Arengu Instituudi koolitus- ja teabekeskusele. Eelnevalt on lastekaitsetöötaja külastanud pere kodu ning veendunud, et pole seadusest tulenevaid takistusi olemaks või saamaks asenduspereks. Koolitus viiakse läbi maakonniti, et võimaldada peredel koolitusel osalemine kodule kõige lähemal. Koos käiakse enamasti maakonnakeskustes.

Ettevalmistav 39-tunnine koolitus koosneb 9 moodulist, mille käigus valmistatakse pered ette, antakse neile esmased teadmised, hinnatakse nende sobivust. Asendusvanemaid hinnatakse viie põhioskuse järgi. Ettevalmistava koolituse käigus tehakse igale perele vähemalt üks kodukülastus.

Ettevalmistavale koolitusele järgneb 84-tunnine põhikoolitus, mis koosneb 10 moodulist. Koolitusel on uusi teemasid, aga ka neid teemasid, mida oli juba puudutatud ettevalmistava koolituse käigus, kuid sügavamalt. Iga moodul võib olla eraldi koolitus. Põhikoolitus tugineb vundamendile, milleks on ettevalmistav koolitus.

Pereuuring- miks ja kes teeb

Perekondadele, kes on avaldanud soovi lapsendamiseks, tehakse pereuuring. Perekonnaseaduse § 158 lõike 3 alusel on sotsiaalminister kehtestanud määruse “Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu”“Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu”, mille § 2 lõike 1 punkti 1 kohaselt on sotsiaalkindlustusamet kohustatud läbi viima pereuuringu lapsendada sooviva isiku kohta.

Pakume pereuuringu teenust kõigile asendusperedele, kes soovivad kasvatada teistest vanematest sündinud lapsi. Eesmärgiks on lapse paigutamine uude perekonda nii, et ta sinna sobituks võimalikult hästi. Lapsel, keda asendusperekonda paigutatakse, on juba selja taga vähemalt üks valus kaotuse kogemus. Soovime, et tal edaspidi oleks turvaline, armastav ja toetav kodu. Sellepärast on vaja hinnata asenduspere emotsionaalseid, materiaalseid, füüsilisi ja pedagoogilisi ressursse, samuti uurida suhteid peres, lapsendajate lapsepõlvekogemusi, pere ootusi lapse suhtes ning nägemust elust koos lapsega. Pereuuringu käigus selgitatakse välja teemad, milles perekond vajab lisateadmisi.

Asendushoolduse vormid

Asendushooldus tähendab lapse hooldamist väljaspool tema enda perekonda. Sotsiaalministeeriumis on koostamisel asendushoolduse kontseptsioon, millest esimese osana on valminud asendushoolduse alusanalüüs.

Asendushoolduse vormideks on:

  1. lapsendamine;
  2. eestkoste;
  3. asendushooldusteenus hooldusperes, perekodus ja asenduskodus.

Uudised

Oma Pere juhatuse uus koosseis

Soovime edu uuele juhatusele järgmiseks kolmeks aastaks: Liis Saarna (juhatuse esimees), Margus Sardis, Kadi Annuk, Veronika Isberg, MeelisPärn, Helen Hiie, Leho Virma, Marika Labanova ja Kristel Pihlakas. Seisame selle eest, et oma sünniperest ilma jäänud lapsed saavad kasvada perekonnas.

Kasuvanemaks saamine ja lapse suhted päritoluperega

Lugemissoovitused! Õpetajate lehes ilmus 21. detsembril artikkel “Kuidas saada kasuvanemaks?”. Mõtlemapanev lugemine on ka kolme kasuperega tehtud intervjuude kokkuvõte “Kasuperes kasvava lapse suhted päritoluperega – kelle huvides?”.