MTÜ Oma Pere

Sünnivanem

Sünnivanemateks kutsutakse tavaliselt vanemaid, kes otsustavad loobuda või on juba loobunud oma lapsest. Nii on loobumine muutunud lapsendamise sünonüümiks. Kuidas siis tegelikult on? Lapsendamise korral vanemad ei loobu oma lastest, vaid nad valivad lapsele elu, mis on parem, kui nemad suudavad lapsele pakkuda. Loobumise asemel usaldavad nad oma lapse armastavatele peredele, kes oskavad olla tänulikud vanematele, kes lapsele elu on andnud.

Soovimatu rasedus, hirm tuleviku ees, kui rasedus on seksuaalse rünnaku tagajärg, tervislikud või majanduslikud põhjused… Kõik need ja paljud teisedki põhjused võivad viia tulevase või juba sünnitanud ema olukorrani, et tal pole võimalik oma lapse eest hoolitseda. Igal juhul on raskustesse sattunul vanemal õigus ja võimalus saada igakülgset tuge oma tunnete mõistmiseks, võimaluste väljaselgitamiseks ja otsuse tegemiseks.  

Kes saab abistada:

  1. Küsimuste korral saab pöörduda meie organisatsiooni poole: info@omapere.ee või 5689 0150.
  2. SA Väärtustades Elu pakub kõikjal Eestis raseduskriisi nõustamist. Tasuta telefoninõustamine numbril 8002008 (24/7).
  3. Nõustamiseks saab pöörduda oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, kelle kontaktid on leitavad internetist. Lastekaitsetöötaja selgitab vanema õigusi ja kohutusi, aga ka võimalusi toetuse saamiseks.
  4. Kui võimalik, siis tuleb teemat arutada lähisugulastega, kelle seas võib-olla inimene või inimesed, kes on valmis vanemat toetama või last ise kasvatama. Kindlasti tuleb enne seda hinnata lähisugulase võimalusi lapse kasvatamiseks.
  5. Sünnitushaiglas töötavad sotsiaaltöötajad, kes pakuvad igakülgset tuge enne ja peale sünnitust ning kelle abi võib julgesti kasutada.
  6. Perekonnaseaduse kohaselt on Sotsiaalkindlustusamet on kohustatud nõustama vanemat, kes soovib anda nõusolekut enda lapse lapsendamiseks, selgitades talle muu hulgas tema õigusi ja kohustusi ning lapsendamise õiguslikke tagajärgi. Vastavate ametnike kontaktid leiate te SIIT.

Valides abordi asemele lapsendamise, valivad vanemad oluliselt keerulisema tee. Sellel teel saadab neid süü- ja häbitunne, igatsus, segadus aga ka lootus. Tänapäeval on lapsendamine oluliselt avatum, kus enamus lapsendajad räägivad lapsele tema päritolust ja on valmis last ka päritolupere leidmisel abistama.  

Vanemal on võimalik anda nõusolek (kohtule kas isiklikult või notariaalselt) oma lapse lapsendamiseks, mis ei jõustu enne 8-nädala möödumist lapse sünnist. Vanema nõusolekul saab lapse enne nõusoleku jõustumist anda hooldada last lapsendada soovivale isikule. Vanema nõusolek võib olla antud isikuliselt määratud või isikuliselt määramata lapsendajale (sel juhul pole teil õigus teada lapsendaja ja lapse uue identiteediga seonduvat).

Perekonnaseaduse kohaselt on Sotsiaalkindlustusamet kohustatud nõustama vanemat, kes soovib anda nõusolekut enda lapse lapsendamiseks, selgitades talle muu hulgas tema õigusi ja kohustusi ning lapsendamise õiguslikke tagajärgi. Vastavate ametnike kontaktid leiate te SIIT.

Lapse jaoks on oluline saada teavet oma sünnivanemate kohta, kuid vanematel pole kohustust oma andmeid avalikustada ja lapsega kohtuda. Sünnivanematele laieneb lapsendamissaladus, mille eesmärk on tagada lapsendatud lapse, bioloogilise vanema ning lapsendaja era- ja perekonnaelu kaitse ning ära hoida soovimatut sekkumist ja diskrimineerimist päritolu või muul alusel.

Lapsendamissaladuseks lapsendamise kohtueelse ning kohtumenetlusega seonduv informatsioon ja andmed, sealhulgas lapsendamise fakt, millest võib järeldada, et laps on lapsendatud või et lapsendajad on lapse lapsendanud või et bioloogiline vanem või eestkostja on andnud lapse lapsendada.

Uudised

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” kutsub märkama ning nominente esitama

Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.