Lapsendamiskeskus Oma Pere

Bioloogiline vanem

Toetame interneti- ja telefoninõustamise ning psühholoogilise nõustamise kaudu vanemaid, kes soovivad anda nõusoleku oma lapse lapsendamiseks või on seda juba teinud. Peamised meie poole pöördumise põhjused on: mida teha võimekuse puudumisel oma last kasvatada, kuidas anda nõusolekut lapse lapsendamiseks, kas oma andmed tuleb bioloogilise lapse jaoks avalikustada.

Tutvu asjakohaste materjalidega siin.

Mida tähendab nõusoleku andmine oma lapse lapsendamiseks

Raskuste korral lapse kasvatamisel ja peale kõikide asjaolude põhjalikku kaalumist, saate te anda nõusoleku oma lapse lapsendamiseks. Vanema nõusolek lapsendamiseks ei jõustu enne kaheksa nädala möödumist lapse sünnist. Enne vanema nõusoleku jõustumist ei saa lapsendamisavaldust kohtule esitada. Vanema nõusolekul võib lapse enne lapsendamiseks antud nõusoleku jõustumist anda hooldada last lapsendada soovivale isikule.

Vanema nõusolek lapsendamiseks võib olla antud isikuliselt määratud või isikuliselt määramata lapsendajale. Vanema hooldusõigus peatub lapsendamiseks nõusoleku andmise hetkest. Sellest alates ei tohi vanem lapsega isiklikult suhelda. Kui vanema hooldusõiguse peatumise tõttu jääb laps seadusliku esindajata, saab lapse eestkostjaks valla- või linnavalitsus. Bioloogilisel vanemal ei ole pärast lapsendamist õigust lapse kohta teavet saada.

Vanema nõustamine, kes soovib anda nõusoleku oma lapse lapsendamiseks

Sotsiaalkindlustusamet on kohustatud nõustama vanemat, kes soovib anda nõusolekut enda lapse lapsendamiseks, selgitades talle muu hulgas tema õigusi ja kohustusi ning lapsendamise õiguslikke tagajärgi.

SA Väärtustades Elu pakub telefoni ja interneti kaudu raseduskriisi nõustamist: https://rasedus.ee/tegevus/raseduskriisikeskus.

Vanemate isikuandmete avaldamine bioloogilisele, kuid lapsendatud lapsele

Teie lapse jaoks on oluline saada teavet oma bioloogiliste vanemate kohta, kuid teil pole kohustust oma andmeid avalikustada ja lapsega kohtuda. Teile laieneb lapsendamissaladus, mille eesmärk on tagada lapsendatud lapse, bioloogilise vanema ning lapsendaja era- ja perekonnaelu kaitse ning ära hoida soovimatut sekkumist ja diskrimineerimist päritolu või muul alusel. Lapsendamissaladuseks lapsendamise kohtueelse ning kohtumenetlusega seonduv informatsioon ja andmed, sealhulgas lapsendamise fakt, millest võib järeldada, et laps on lapsendatud või et lapsendajad on lapse lapsendanud või et bioloogiline vanem või eestkostja on andnud lapse lapsendada.

Uudised

Uued raamatud

Oleme välja andnud sarjast “Vanem loeb” kaks uut tõlkeraamatut “Tundeelu- ja käitumishäired” ja “Vaimse tervise häired”. Elford Press on välja andnud raamatu “Kõik emad on head”. Head lugemist!

Lapsendamise nädal 5.-11. november 2018

Nädalasse mahub loenguid, arutelusid, seminar, raamatute esitlusi, perehommik ja kontsert. Sel aastal otsime vastust küsimusele, et kuidas me teame, mida laps tegelikult vajab. Hoiame teid sündmustega kursis!