MTÜ Oma Pere

Grupinõustamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Grupinõustamistele oodatakse perekondi, kus kasvav laps(ed) on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti inimesi, kes ootavad last oma perekonda. Gruppidega saavad huvi korral liituda ka perekonna lähivõrgustiku liikmed. Nõustamised toimuvad Harjumaal, Raplamaal ja Järvamaal nii eesti kui ka vene keeles.

Perele: Sobiva koolituse leidmisel koolituskavast registreerige ennast koolituskavas näidatud kontaktil. Grupinõustamisel osalemiseks tuleb täita isikuankeet (kas eelnevalt interneti vahendusel või kohapeal).

Ametnikule: Kui näete, et lapsendaja, hooldus- või eestkostepere vajab grupinõustamist, siis soovitage perel meiega ühendust võtta: info@omapere.ee, tel 5689 0150.  Üheskoos leiame pere vajadustele vastava grupi.

Grupinõustajad: Heidi Rätsep, Enel Kotli, Pille Teder, Keete Janter, Cattre Hein, Reet Rääk, Merle Poom, Natalja Krassilnikova, Eve Muru, Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Külli Õiglane, Helen Hiie, Ene Raudla, Meelike Saarna, Naatan Haamer, Kati Valma, Ingrid Tiido, Pille Korsten ja Marika Aus.

Grupinõustajad on psühholoogid, PRIDE koolitajad ja grupinõustamise oskustega inimesed, kellel on kogemus perepõhise asendushoolduse valdkonnas.

Grupinõustamist osutatakse kovisioonina, supervisioonina, kogemuskohtumisena või temaatilise nõustamisena valdkonna eksperdi juhtimisel:

  1. ühekordse grupinõustamisena
  2. grupitöömeetodil põhineva toetusgrupina (vähemalt kaks korda aastas).

Grupinõustamiste kaudu on perel võimalik saada uusi oskusi, jagatud teadmisi ja teiste grupiliikmete tuge.

Grupinõustamise pikkus on neli akadeemilist (180 minutit) tundi. Grupinõustamistele on vajalik eelnev registreerimine. Valige omale sobiv teema, aeg ja koht meie koolituskavast.

Kovisioon võimaldab leida keerulistele olukordadele süsteemselt lahendusi läbi perede teadmiste koondamise ja kogemuste jagamise. Õppimine toimub läbi selle, et osalejad töötavad läbi enda isiklikud kogemused ja selle pinnalt analüüsivad lahendatavat situatsiooni ja töötavad välja lahendusi.

Supervisioon on nõustamine, milles kasutatakse erinevaid kogemuse läbitöötamise meetodeid. Supervisiooni peamiseks eesmärgiks on inimese ressursside taastamine ja areng. Supervisiooni teemadeks võivad olla konkreetsed juhtumid, inimestevahelised suhted, probleemid seoses keskkonna, rollide, eesmärkidega, elamused ja emotsioonid seoses lapse kasvatamisega.

Kogemuskohtumine mentori või kogemusnõustaja osavõtul põhineb isikliku kogemuse jagamisel ning lisab väärtuslikku praktilist teavet teoreetiliste teadmiste kõrvale. Grupil on võimalus võrrelda oma kogemusi, mõista teiste osapoolte seisukohti ning leida alternatiive ja lahendusvõimalusi teiste kogemustele tuginedes.

Temaatiline nõustamine eksperdi juhtimisel võimaldab peredel saada uusi teadmisi spetsiifilistes laste kasvatamisega seotud küsimustes, eelkõige seoses asendushoolduse eripäradega. Temaatilist nõustamist viib läbi inimene, kes on käsitletava teema erialaspetsialist.

Projekti raames on võimalik korraldada ka ühekordseid temaatilisi toetusgruppe nii sihtgrupile kui ka erinevatele võrgustikutöötajatele.

MTÜ Oma Pere töötleb isikuandmeid eesmärgipäraselt, kooskõlas seaduste ja nende alusel välja antud õigusaktidega. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Tegevust koordineeritakse koostöös SOS Lasteküla Eesti Ühinguga ja  rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ vahenditest.

Uudised

Lapsendamise nädal 2.-10.10.2020

Lapsendamise nädala sisse mahub seminar, perehommik, vestlusring, kontsert ja veel palju muudki laste ja peredega seonduvat.

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.