Lapsendamiskeskus Oma Pere

Grupinõustamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Grupinõustamistele oodatakse perekondi, kus kasvav laps(ed) on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldamisel. Samuti korraldame gruppe lapsendamise ootel inimestele ja erinevatele tugivõrgustiku liikmetele (näiteks lastekaitsetöötajad, õpetajad, lasteaiakasvatajad, perearstid jne).

LAPSENDAJALE, HOOLDUS-ja EESTKOSTEPERELE: Kui leiate sobiva teemaga grupi, kus soovite osaleda meie koolituskavast, siis registreerige otse koolituskavas näidatud kontaktil. Juhendame teid ise edasi isikuankeedi täitmiseks (kas eelnevalt meili teel saates või kohapeal täites) ja palume lastekaitsetöötajal saata suunamiseks email.

LASTEKAITSETÖÖTAJALE: Kui näete, et lapsendaja, hooldus- või eestkostepere vajab grupinõustamist, siis palun paluge perel võtta ühendust otse Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5689 0150 või teatage perest meile ise. Leiame lähima sobiva grupi vastavalt pere vajadusele. Juhendame teid, kuidas anda pere jaoks emaili teel suunamine ning juhendame peret edasi, et esimesel korral on vaja täita isikuankeet.

ISIKUANKEEDI LEIAD SIIT: Osaleja ankeet

Grupinõustajad: Aive Adamka, Reet Rääk, Kirsti Mägi, Maire Lehikoinen, Anna Maria Ülvaste, Külli Õiglane, Helen Hiie, Evi Kruzmann, Liis Saarna, Inna Klaos, Jekaterina Carrie, Ljubov Suhhanova, Pille Murrik, Eve Muru, Lea Möll, Leho Virma, Margus Sardis, Meelike Saarna, Viiu Orgmets, Sigrid Petoffer, Tiina Kivirüüt jmt. Grupinõustajad tegutsevad üle Eesti neljas piirkonnas: põhja, lõuna, ida ja lääne piirkonnas.

Meie grupinõustamiste kaudu on teil võimalik saada uusi oskusi, jagatud teadmisi ja teiste grupiliikmete tuge. Teemad: lapse ja pere kohanemine, lapse vajaduste hindamine, lapsele tema päritolust rääkimine jm. Viimasel kolmel aastal toimunud grupinõustamiste teemadega on võimalik tutvuda siin lehel: koolituskava (“Möödunud üritused”). Grupinõustamised toimuvad ka vene ja inglise keeles.

Grupinõustamise pikkus on neli akadeemilist tundi (3 h). Grupinõustamistele on vajalik eelnev registreerimine. Valige omale sobiv teema, aeg ja koht meie koolituskavast.

Riigihanke raames on meil võimalus korraldada ka ühekordseid temaatilisi toetusgruppe nii sihtgrupile kui ka erinevatele võrgustikutöötajatele, kus esinejaks võib olla erialaspetsialist. 

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ vahenditest.

Küsi julgelt infot tel: 5689 0150.

Grupinõustajad on psühholoogid, PRIDE koolitajad ja grupinõustamise oskustega inimesed, kellel on kogemus perepõhise asendushoolduse valdkonnas.

Uudised

Uued raamatud

Oleme välja andnud sarjast “Vanem loeb” kaks uut tõlkeraamatut “Tundeelu- ja käitumishäired” ja “Vaimse tervise häired”. Elford Press on välja andnud raamatu “Kõik emad on head”. Head lugemist!

Lapsendamise nädal 5.-11. november 2018

Nädalasse mahub loenguid, arutelusid, seminar, raamatute esitlusi, perehommik ja kontsert. Sel aastal otsime vastust küsimusele, et kuidas me teame, mida laps tegelikult vajab. Hoiame teid sündmustega kursis!