MTÜ Oma Pere

Mentorlus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Mentorluse ehk kogemusnõustamise eesmärk on abistada hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperesid läbi mentori isikliku kogemuse. Eesmärgiks on peret pikaajaliselt toetada erinevatel etappidel: nii lapse perre ootamise ajal, lapse ja pere esimeste kohtumiste ajal, kui ajal, mil laps on juba peres. Mentorid on ise lapsendajad ja hoolduspered, mitmed neist on ka PRIDE koolitajad, kogemusnõustajad vms. Seega on neil kogemus ja oskus delikaatselt perede kõrval olla.

LAPSENDAJALE, HOOLDUS- ja EESTKOSTEPERELE: Kui tunnete, et vajate enda kõrvale inimest, kes on ise lapse perre võtmise rõõmud ja mured läbi elanud ning oskab teid sel teel toetada, siis võtke ühendust Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5689 0150. Juhendame teid edasi isikuankeedi täitmiseks ja palume lastekaitsetöötajal saata suunamiseks email.

LASTEKAITSETÖÖTAJALE: Kui näete, et lapsendaja, hooldus- või eestkostepere vajab toeks mentorit, siis palun paluge perel võtta ühendust otse Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5645 9945 või teatage perest meile ise. Leiame sobiva mentori vastavalt pere vajadusele. Juhendame teid, kuidas anda pere jaoks emaili teel suunamine ning juhendame peret edasi, et esimesel korral on vaja täita isikuankeet.

ISIKUANKEEDI LEIAD SIIT: Osaleja ankeet

Mentorid:

Põhja piirkond: Eve Muru, Jaanika ja Timm Rannu, Jekaterina Carrie (vene emakeelega), Inna Klaos, Kirsti Mägi, Lea Sõmer, Külli Õiglane, Helen Hiie, Leho Virma, Ljubov Suhhanova, Margus Sardis, Sigrid Petoffer ja Viiu Orgmets.

Lõuna piirkond: Kadi Annuk, Helen Hiie, Kristi Mägi, Lea Sõmer, Leho Virma, Ly Sova, Margus Sardis,  Timm Rannu, Margus Sardis ja  Annely Orumann.

Ida piirkond: Jekaterina Carrie, Inna Klaos, Ljubov Suhhanova ja Margus Sardis.

Lääne piirkond: Helen Hiie, Inna Klaos, Kristi Mägi, Külli Õiglane, Lea Sõmer, Leho Virma, Ly Sova, Maire Lehikoinen, Margus Sardis ja Timm Rannu.

Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, vajadusel annab informatsiooni olemasolevatest toetavatest teenustest piirkonnas. Kohtutakse, kasutatakse telefonivestlusi ja e-kirjavahetust. Mentori nõustamistundide arv ühe pere kohta sõltub pere vajadustest, üldjuhul jääb see vahemikku 8-24 tundi pikema perioodi peale. Mentorsuhe on tavaliselt pikaajaline.

Pöördumiste peamised põhjused viimastel aastatel on olnud: ettevalmistus lapsendamiseks, kasvatusraskused, probleemsed suhted institutsiooniga, peresuhted ja üldine toimetulek, lapse bioloogilise päritoluga seonduv, perekonnas hoolduse küsimused, lapse eestkostele võtmise teemad, hooldusõigusest loobumine ja hooldusõiguse taastamine.

Mentori teenus on peredele tasuta, teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ raames. Info telefonil 5689 0150.

Uudised

Oma Pere juhatuse uus koosseis

Soovime edu uuele juhatusele järgmiseks kolmeks aastaks: Liis Saarna (juhatuse esimees), Margus Sardis, Kadi Annuk, Veronika Isberg, MeelisPärn, Helen Hiie, Leho Virma, Marika Labanova ja Kristel Pihlakas. Seisame selle eest, et oma sünniperest ilma jäänud lapsed saavad kasvada perekonnas.

Kasuvanemaks saamine ja lapse suhted päritoluperega

Lugemissoovitused! Õpetajate lehes ilmus 21. detsembril artikkel “Kuidas saada kasuvanemaks?”. Mõtlemapanev lugemine on ka kolme kasuperega tehtud intervjuude kokkuvõte “Kasuperes kasvava lapse suhted päritoluperega – kelle huvides?”.