MTÜ Oma Pere

Individuaalne nõustamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Pakume Harjumaal, Raplamaal ja Järvamaal individuaalset nõustamist (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) peredele, kus kasvav laps(ed) on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti peredele, kes ootavad last oma perekonda. Nõustamine toimub nii eesti kui ka vene keeles.

Perele: Kui tunnete, et vajate psühholoogi või superviisiori tuge, siis võtke meiega ühendust: info@omapere.ee, tel 5689 0150. Olenevalt teie vajadustest soovitame teile sobivat spetsialisti. Ühele perele on ette nähtud kuus (6) akadeemilist (270 minutit) tundi psühholoogilist nõustamist ja neli (4) supervisiooni (ühe kohtumise pikkus 90 minutit). Nõustamisele saamiseks on vaja täita isikuankeet.

Ametnikule: Kui näete, et lapsendaja, hooldus- või eestkostepere vajab psühholoogilist nõustamist ja/või supervisiooni, siis paluge perel võtta meiega ühendust: info@omapere.ee, tel 5689 0150 või teatage perest meile ise. Leiame sobiva psühholoogi või superviisori vastavalt pere vajadusele.

Peamiselt pöörduvad pered meie poole, kui on vaja abi lapse arenguvajaduste väljaselgitamisel, lapse kohanemisprotsessis uue olukorraga või lapse käitumisprobleemide korral. Mida kiirem on abi, seda paremini kajastub see lapse arengus ja suhetes nii kodus kui ka väljaspool kodu.

Psühholoogiline nõustamine sisaldab ühe või mitme pereliikme nõustamist, sh probleemi olemuse väljaselgitamist, pere ressursside leidmist, psühholoogilise abi kavandamist ja vajadusel erialaspetsialistide konsultatsioonile suunamist või teraapia soovitamist. Nõustamist viib läbi psühholoogi ettevalmistusega inimene

Psühholoogid: Anu Ehrpais, Maie Salum, Ene Raudla, Anneli Velt, Margarita Kerson-Saulis ja Natalja Krassilnikova.

Individuaalne supervisioon on nõustamine, milles kasutatakse erinevaid kogemuse läbitöötamise meetodeid. Supervisiooni käigus leitakse uusi lahendusi keerulistele olukordadele, jõustatakse inimest läbi ressursside leidmise ja toetatakse muutuste tegemist oma käitumises.

Superviisorid: Heidi Rätsep, Reet Rääk, Maie Salum, Marika Aus, Ingrid Tiido ja Natalja Krassilnikova.

MTÜ Oma Pere töötleb isikuandmeid eesmärgipäraselt, kooskõlas seaduste ja nende alusel välja antud õigusaktidega. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Tegevust koordineeritakse koostöös SOS Lasteküla Eesti Ühinguga ja  rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ vahenditest.

Kasutada võib ka allolevat elektroonilist sooviavaldust:
Uudised

Lapsendamise nädal 2.-10.10.2020

Lapsendamise nädala sisse mahub seminar, perehommik, vestlusring, kontsert ja veel palju muudki laste ja peredega seonduvat.

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.