MTÜ Oma Pere

Psühholoogiline nõustamine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Pakume individuaalset psühholoogilist nõustamist peredele, kus kasvav laps on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti peredele, kes ootavad last oma perekonda.

LAPSENDAJALE, HOOLDUS- ja EESTKOSTEPERELE: Kui tunnete, et vajate psühholoogi tuge, siis võtke otse ühendust Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5689 0150. Juhendame teid ise edasi psühholoogi poole, aitame täita esimesel korral isikuankeedi ja palume lastekaitsetöötajal saata suunamiseks email. Pere ei pea alguses teadma, millise spetsialisti tuge tal konkreetselt vaja läheb, selle aitavad välja selgitada Oma Pere töötajad ja mentorid. Kui mugavam on pöörduda esmalt teie enda PRIDE-koolitaja või pereuuringu tegija poole, kes on teiega juba tuttavad, siis võib kasutada esmaseks pöördumiseks ka seda võimalust. Kuna lood on väga isiklikud ja delikaatsed, siis soovitame valida pöördumiseks teile kõige sobivama viisi.

LASTEKAITSETÖÖTAJALE: Kui näete, et lapsendaja, hooldus- või eestkostepere vajab toeks psühholoogi, siis paluge perel võtta ise ühendust Oma Perega: info@omapere.ee, tel: 5689 0150 või teatage perest meile ise. Leiame sobiva psühholoogi vastavalt pere vajadusele. Juhendame teid, kuidas anda pere jaoks emaili teel suunamine ning juhendame pere edasi, et täita isikuankeet.

ISIKUANKEEDI LEIAD SIIT: Osaleja ankeet

Meie partnerid:

Põhja piirkond: psühholoogid Anu Ehrpais, Maie Salum, Ene Raudla, Dimitri Listopad ja Kairit Kivimäe.

Lõuna piirkond: psühholoogid Liis Arras, Teele Reiljan, Zanna Bober, Dimitri Listopad, Lemme Haldre, Maie Salum, Malle Roomeldi, Pille Riina Kivinurm, Jelena Jedomskihh ja  Eha Berezjuk.

Ida piirkond: psühholoogid Zanna Bober, Dimitri Listopad, Elena Khabrenkova, Marina Vorobjova, Ene Raudla ja Natalja Skvortsova.

Lääne piirkond: psühholoogid Kairit Kivimäe ja Maie Salum.

Peamiselt pöörduvad pered meie poole, kui on vaja abi lapse arenguvajaduste väljaselgitamisel, lapse kohanemisprotsessis uue olukorraga, lapse käitumisprobleemide korral, lapse perre tulekuga tekkinud suhteprobleemide korral. Lapsevanemal on tihti raske objektiivselt hinnata lapsega toimuvat ja siis on kõige õigem pöörduda abi saamiseks professionaalse nõustaja poole. Mida kiirem on abi, seda paremini kajastub see lapse arengus ja suhetes nii kodus kui ka väljaspool kodu.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ vahenditest.

Kasutada võib ka allolevat elektroonilist sooviavaldust:
Uudised

Oma Pere juhatuse uus koosseis

Soovime edu uuele juhatusele järgmiseks kolmeks aastaks: Liis Saarna (juhatuse esimees), Margus Sardis, Kadi Annuk, Veronika Isberg, MeelisPärn, Helen Hiie, Leho Virma, Marika Labanova ja Kristel Pihlakas. Seisame selle eest, et oma sünniperest ilma jäänud lapsed saavad kasvada perekonnas.

Kasuvanemaks saamine ja lapse suhted päritoluperega

Lugemissoovitused! Õpetajate lehes ilmus 21. detsembril artikkel “Kuidas saada kasuvanemaks?”. Mõtlemapanev lugemine on ka kolme kasuperega tehtud intervjuude kokkuvõte “Kasuperes kasvava lapse suhted päritoluperega – kelle huvides?”.