MTÜ Oma Pere

Meie

Toetame ja esindame lapsevanemaid, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi. Omame pikaajalist kogemust asendushoolduse valdkonnas keskendudes peamiselt lapsendamisele. Meie tegevuse kaudu saab igal aastal tuge ligikaudu 1000 perekonda, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, eeskostel või perekonnas hooldusel.

Eestis elab lapsendaja peredes ligikaudu 1000 last, lapsendada soovijaid on üle 300 perekonna ja hinnanguliselt 3500 lapsendajat elavad täiskasvanuna oma elu. Nii on suur osa eestimaalasi seotud lapsendamise teemaga. Kuigi meie suurem eesmärk on vanemliku hoolitsuseta jäänud laste abistamine, siis igapäevaselt saab meie kaudu tuge peamiselt lapsevanem.

Avalikkuse teavitamiseks viime läbi konverentse, teeme koostööd ülikoolidega ja teiste lastekaitse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega, avaldame oma seisukohti meedias ja korraldame kampaaniaid.

Osaleme järjepidevalt lapsendamise protsessi arendamises. Nii oleme me oma panuse andnud Perekonnaseaduse lapsendamise peatüki kui ka Asendushoolduse kontseptsiooni alusanalüüsi koostamisse. Oleme välja andnud käsiraamatuid, juhendeid ja raamatu “Elamiseks mõeldud elu”, milles kajastuvad 13 lapsendajapere lood.

Meie ühing on ainus lapsendajaperesid esindav organisatsioon Eestis, kuhu kuulub 161 liiget ja 228 toetajaliiget. Ühingu tööd juhivad 9-liikmeline juhatus ja tegevjuht. Teemade arutamiseks ja ettepanekute esitamiseks moodustame töögruppe ning tegevuste elluviimiseks kaasame vabatahtlikke. Oma töös peame oluliseks avatust, professionaalsust ja usaldusväärsust.

Uudised

Lapsendamise nädal 2.-10.10.2020

Lapsendamise nädala sisse mahub seminar, perehommik, vestlusring, kontsert ja veel palju muudki laste ja peredega seonduvat.

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.