Lapsendamiskeskus Oma Pere

Seminar “Suhe lapsega, mis kestaks nii heas kui halvas”, 7.11.2018

September 27, 2018

Eelinfo seminari „Suhe lapsega, mis kestaks nii heas kui halvas“ kohta

Seminari korraldajad: Tallinna Ülikool, Moreno keskus, SEB Heategevusfond, Laste ja Noorte Kriisiprogramm ja MTÜ Oma Pere.

Kui olete isiklikult või tööalaselt kokku puutunud asendushooldusega ja olete ema või isa, kasvataja või õpetaja, politseinik või kohtunik, riigiametnik või lastekaitsetöötaja, tudeng või õppejõud, siis ootame teid seminarile „Suhe lapsega, mis kestaks nii heas kui halvas“, mis toimub

7. novembril 2018 kell 10:00-16:00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25).

Kohapeal on sünkroontõlge vene ja inglise keeles. Seminar on osalejatele tasuta.

Saame kokku, et
> saada uusi teadmisi, kuidas luua ja hoida suhet lapsega
> ühtlustada arusaamist kasutusel olevast sõnavarast
> kaardistada üheskoos asendushoolduse väljakutsed

Mis tahes põhjustel asendushooldusele paigutatud lapsel on sageli raske luua oma uute hooldajatega korrapäraseid kiindumusmustreid. Selleks, et taastada lapse usk sellesse, et suhe tõepoolest kestaks nii heas kui halvas, on olla empaatiliselt lapse kõrval tema hirmudes ja kahtlustes pakkudes talle kuude ja aastate jooksul ühise koosolemise kogemusi.

Seminaril teevad ettekande:

Karmen Toros (Tallinna Ülikool) räägib sellest, kas ja kuidas kostub täiskasvanuteni lapse hääl. Mida teha selleks, et laps räägiks seda, mida ta tunneb, mitte seda, mida täiskasvanud temalt ootavad.

Ingrid Sindi (Tallinna Ülikool) jagab oma veendumust, kui oluline on iga lapse arengu jaoks oma eluloo tundmine ja ise oma elusündmustele tähenduste andmine läbi jutustamise.

Maire Riis (Laste ja Noorte Kriisiprogramm) selgitab, kuidas lapse käitumine “räägib” tema traumakogemusest ja kuidas “aeg ei ravi haavu” ning mida saab täiskasvanu teha, et laps võiks endal lubada ka sisemiselt turvaliselt tunda.

John Simmonds (Coram BAAF, perekonnas hooldamise ja lapsendamise akadeemia) jagab oma kogemusi sellest, kuidas terapeutilise hoolduse põhimõtete kasutamine on toonud kaasa positiivseid muutusi lapse ja vanema suhetesse.

SÖÖME KOOS

Päeva teises pooles kohtume gruppides, mis võimaldab kõigil osalejatel asendushoolduse teemadel kaasa rääkida: mis töötab hästi ja võib nii jääda; mida on vaja muuta ja mida meie ise saame selleks teha; mida pole võimalik muuta ja las nii olla jne Erinevatest kogemustest loome üheskoos pildi, mis jõuab kindlasti seminari järgselt asendushoolduse korraldajateni. Grupitööd viivad läbi Moreno keskuse supervisiooni ja coaching`u õpilased. Olemas on võimekus teha grupid inglise ja vene keeles.

Registreerimine: https://mailchi.mp/4eae9df5bf98/seminar. Registreerimisel vajame teie e-posti aadressi selleks, et saata teile meeldetuletuskiri koos kavaga seminari kohta ja seminari järgselt ettekanded. Kolmandatele isikutele teie e-posti aadressi ei jagata.

Lisainfo: seminar@omapere.ee või telefonil +372 509 0852.

Предварительная информация по семинару “Отношения  с ребенком, которые  продолжаются не только когда все хорошо, но и когда плохо».

Организаторы семинара: Tallinna Ülikool, Moreno keskus, SEB Heategevusfond, Laste  ja Noorte Kriisiprogramm ja MTÜ Oma Pere

Если Вы лично или профессионально сталкиваетесь с замещающей опекой, являетесь матерью или отцом, воспитателем или учителем, полицейским или работником суда, чиновником или работником по защите детей,  студентом или педагогом, то мы ждем Вас на нашем семинаре «Отношения с ребенком, которые продолжаются не только когда все  хорошо, но и когда плохо». Семинар состоится

7 ноября 2018 года с 10.00 до 16.00 в Таллиннском Университете (Нарвское шоссе 25, Таллинн).

 На семинаре обеспечен синхронный перевод на английский и на русский языки. Участие в семинаре без оплаты.

Мы встречаемся для того, чтобы:

– получить новые знания, как создавать и поддерживать отношения с ребенком

-упорядочить  понимание используемых терминов и  слов

-составить перечень проблем в сфере оказания услуг патронатной  помощи

Ребенку, которого определили на патронатную услугу часто сложно создать закономерную привязанность к своим новым опекунам. Для того, чтобы восстановить веру в это, и связь действительно продолжалась не только когда все  хорошо, но и когда плохо,  нужно с эмпатией относиться  к страхам и подозрениям ребенка, предоставляя ему опыт совместного общения на протяжении многих месяцев и лет

С докладами на семинаре выступят:

Кармен Торос (Таллиннский Университет) расскажет о том, как и каким образом, доходит  голос ребенка до взрослого. Что нужно сделать, для того, чтобы ребенок смог рассказать, что он/она чувствует, а не о том, что взрослые ожидают от него услышать.

Ингрид Синди (Таллиннский Университет) поделится своей убежденностью в том,  что для развития ребенка, знание его истории жизни и своего личного понимания событий переданных через повествование с ним имеет огромную значимость.

Майре Риис (Кризисная программа для детей и молодежи) разъяснит, как поведение ребенка «рассказывает» о его травматическом опыте и о том, как «время не излечивает» раны и что может сделать взрослый для того, чтобы ребенок позволил себе чувствовать внутреннюю безопасность.

Джон Симмонс (Coram BAAF, академия по уходу за ребенком и усыновления/ удочерения) поделится своим опытом, как использование принципов терапевтического ухода приводит  к позитивным изменениям в отношениях между ребенком и родителем.

Совместная обеденная пауза.

Вторая половина семинара- работа в группах, которая даст возможность всем участникам семинара высказаться: что работает хорошо и может так остаться, что нужно изменить и что мы можем сделать сами для этого, что невозможно изменить и пусть так и остается… На основании различного опыта создадим единую картину, (желательно с предложениями) которая непременно дойдет до устроителей семинара. Работу групп проведут супервизоры и coaching учащиеся центра Морено. Есть возможность проведения групп и на английском и русском языках.

Регистрация: https://mailchi.mp/4eae9df5bf98/seminar. При  регистрации просим указать электронный адрес, для того, чтобы прислать напоминание и программу семинара, а также выступления докладчиков. Третьим лицам ваш электронный адрес не передается.

Дополнительная информация: seminar@omapere.ee   или по тел +372 509 0852.

Uudised

Lapsendamise nädal 5.-11. november 2018

Nädalasse mahub loenguid, arutelusid, seminar, raamatute esitlusi, perehommik ja kontsert. Sel aastal otsime vastust küsimusele, et kuidas me teame, mida laps tegelikult vajab. Hoiame teid sündmustega kursis!

Seminar “Suhe lapsega, mis kestaks nii heas kui halvas”, 7.11.2018

Seminari korraldajad: Tallinna Ülikool, Moreno keskus, SEB Heategevusfond, Laste ja Noorte Kriisiprogramm ja MTÜ Oma Pere. Registreerimine: https://mailchi.mp/4eae9df5bf98/seminar.