MTÜ Oma Pere

Statistika

Statistika aastatel 2005-2017

Tabel 1. Arvel olevate vanemliku hoolitsuseta ja abivajavate laste arv, kes on aasta jooksul perekonnast eraldatud ning nende paigutamine

Aasta jooksul perekonnast eraldatud laste arv kokku Aasta jooksul paigutati perest eraldatud lapsi kokku Paigutamise koht
Varjupaik Laste hoolekande-asutus/
asenduskodu
Perepõhine asendus-hooldus
Tagasi (biol) perekonda
2005  979  127  175  261  416
2006 654 191 160 231 71
2007 543 85 178 189 91
2008 585 103 163 244 75
2009 664 177 168 266 53
2010 460 54 139 210 57
2011 454 77 144 137 96
2012 371 410 58 134 175 43
2013 436 465 70 130 174 91
2014 382 452 69 134 137 112
2015
2016
2017

Aasta jooksul paigutatud perekonnast eraldatud laste puhul kajastatakse statistikas lapse viimane  paigutamine. See tähendab, et kui last on aasta jooksul paigutatud mitu korda (nt varjupaika ja seejärel hooldusperesse), näidatakse statistikas üksnes viimane paigutamine.

Statistika esitamine laste perest eraldamise ja paigutamise kohta on erinevatel perioodidel väikeste erinevustega. 2002-2005 kajastati statistikas aasta jooksul perest eraldatud laste paigutamis (eristamata, kas tegu oli samal aastal või varem perest eraldatud lapsega). 2006-2011 kajastati aasta jooksul perest eraldatud laste paigutamised ning alates 2012 aastast näidatakse andmeid perest eraldatud laste paigutamiste kohta, sh eraldi neist esitades laste arvu, kes eraldati perest aruandeaasta jooksul.

Perepõhised asendushoolduse vormid on eestkoste perre paigutamine, perekonnas hooldamine ja lapsendamine.

Tabel 2. Aasta jooksul lapsendatud lapsed

Kokku lapsendati
Peresisene
Uude perekonda Eestis
Rahvusvaheline ehk välisriiki lapsendamine
2005 152 87 49 16
2006
158 81 57 20
2007
142 57 54 31
2008 139 62 49 28
2009 126 65 37 24
2010 131 58 45 28
2011 109 43 51 15
2012 89 31 45 13
2013 114 46 59 9
2014 94 46 43 5
2015 93 43 45 5
2016 107 69 27 11
2017 71 37 33 1

Peresisene lapsendamine on lapsendamine lapse bioloogilise vanema abikaasa poolt.

Tabel 3. Asendushooldusel viibivad lapsed asendushoolduse liikide kaupa aastalõpu seisuga

Asenduskoduteenusel
(teenuse pakkujate arv)
Hooldusperedes
(perede arv)
Lapsendaja peredes
Eestkoste-peredes
2005
1683 (38) 732 (597) 2429 1572
2006
1621 (38) 551 (436) 2352 1458
2007
1493 (39) 455 (369) 2257 1544
2008 1322 (35) 401 (322) 2156 1393
2009 1284 (36) 377 (301) 2057 1362
2010 1214 (37) 353 (285) 1988 1348
2011 1167 (33) 329 (263) 1892 1288
2012 1096 (35) 254 (195) 1828 1315
2013 1071 (36) 226 (172) 1841 1332
2014 1056 (36) 216 (161) 1792 1331
2015 1031 (38) 205 (153) 1680 1281
2016 1002 (39) 191 (138) 1395
2017 968 (40) 161 (121) 1391

Kasutatud Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika  andmeid.

Andmed on kättesaadavad keskkondades s-veeb ja h-veeb.

Sotsiaalministeerium kajastab andmeid ka oma kodulehel: https://www.sm.ee/et/sotsiaalvaldkond.

Samuti esitab Sotsiaalministeerium koondandmeid Statistikaametile, kes avaldab lastekaitse ja hoolekande andmeid sotsiaalse kaitse rubriigi all: https://www.stat.ee/sotsiaalne-kaitse.

Uudised

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.

Tunnustusauhind “Lastega ja lastele” kutsub märkama ning nominente esitama

Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”. Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.