MTÜ Oma Pere

Statistika

Statistika aastatel 2005-2014

Tabel 1. Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavate laste esmakordselt arvele võtmine

Aasta Aasta jooksul arvele
võetud lapsed
Poisid Tüdrukud
2005 858 431 427
2006 1680 913 767
2007 1529 799 730
2008 1732 921 811
2009 2184 1194 990
2010 2054 1114 940
2011 2574 1456 1118
2012 2806 1493 1313
2013 3190 1679 1511
2014 3556 1962 1594

* Alates 2006. aastast täpsustati statistikat ning aruandluses kajastati ka abivajavad lapsed (varem vaid vanemliku hoolitsuseta lapsed), mistõttu on aasta jooksul arvele võetud laste arv varasemaga võrreldes suurem.

Esmakordselt arvele võetud vanemliku hoolitsuseta ja abivajavate laste statistika põhineb kohalike omavalitsuste andmetel. Statistika puudutab lapsi, kelle puhul on lapse aitamiseks olnud vajalik sotsiaal- või lastekaitsetöötaja sekkumine. Kuni 2006. aastani koguti statistikat vaid vanemliku hoolitsuseta laste kohta. Alates 2006. aastast lisati statistikasse ka abivajavad lapsed (laps, keda pole perest eraldatud ning kelle juhtumit on sotsiaaltöötaja peret toetavate meetmetega lahendama asunud). Seetõttu saab esmakordselt arvele võetud laste statistika puhul võrrelda omavahel vaid aastaid 2002-2005 ning 2006 ja edasised aastad (siingi tuleks arvestada, et abivajavate laste juhtumite registreerimise praktika ise on kasvanud järk-järgult al 2006).

Tabel 2. Arvel olevate vanemliku hoolitsuseta ja abivajavate laste arv, kes on aasta jooksul perekonnast eraldatud ning nende paigutamine

Aasta jooksul perekonnast eraldatud laste arv kokku Aasta jooksul paigutati perest eraldatud lapsi kokku Paigutamise koht
Varjupaik Laste hoolekande-asutus/
asenduskodu
Perepõhine asendus-hooldus
Tagasi (biol) perekonda
2005  979  127  175  261  416
2006 654 191 160 231 71
2007 543 85 178 189 91
2008 585 103 163 244 75
2009 664 177 168 266 53
2010 460 54 139 210 57
2011 454 77 144 137 96
2012 371 410 58 134 175 43
2013 436 465 70 130 174 91
2014 382 452 69 134 137 112

Aasta jooksul paigutatud perekonnast eraldatud laste puhul kajastatakse statistikas lapse viimane  paigutamine. See tähendab, et kui last on aasta jooksul paigutatud mitu korda (nt varjupaika ja seejärel hooldusperesse), näidatakse statistikas üksnes viimane paigutamine.

Statistika esitamine laste perest eraldamise ja paigutamise kohta on erinevatel perioodidel väikeste erinevustega. 2002-2005 kajastati statistikas aasta jooksul perest eraldatud laste paigutamis (eristamata, kas tegu oli samal aastal või varem perest eraldatud lapsega). 2006-2011 kajastati aasta jooksul perest eraldatud laste paigutamised ning alates 2012 aastast näidatakse andmeid perest eraldatud laste paigutamiste kohta, sh eraldi neist esitades laste arvu, kes eraldati perest aruandeaasta jooksul.

Perepõhised asendushoolduse vormid on eestkoste perre paigutamine, perekonnas hooldamine ja lapsendamine.

Tabel 3. Aasta jooksul lapsendatud lapsed

Kokku lapsendati
Peresisene
Uude perekonda Eestis
Rahvusvaheline ehk välisriiki lapsendamine
2005 152 87 49 16
2006
158 81 57 20
2007
142 57 54 31
2008 139 62 49 28
2009 126 65 37 24
2010 131 58 45 28
2011 109 43 51 15
2012 89 31 45 13
2013 114 46 59 9
2014 94 46 43 5

Peresisene lapsendamine on lapsendamine lapse bioloogilise vanema abikaasa poolt.

Tabel 4. Asendushooldusel viibivad lapsed asendushoolduse liikide kaupa aastalõpu seisuga

Asenduskoduteenusel
(teenuse pakkujate arv)
Hooldusperedes
(perede arv)
Lapsendaja peredes
Eestkoste-peredes
2005
1683 (38) 732 (597) 2429 1572
2006
1621 (38) 551 (436) 2352 1458
2007
1493 (39) 455 (369) 2257 1544
2008 1322 (35) 401 (322) 2156 1393
2009 1284 (36) 377 (301) 2057 1362
2010 1214 (37) 353 (285) 1988 1348
2011 1167 (33) 329 (263) 1892 1288
2012 1096 (35) 254 (195) 1828 1315
2013 1071 (36) 226 (172) 1841 1332
2014 1056 (36) 216 (161) 1792 1331

Kasutatud Sotsiaalministeeriumi hoolekandestatistika  andmeid.

Andmed on kättesaadavad keskkondades s-veeb ja h-veeb.

Sotsiaalministeerium kajastab andmeid ka oma kodulehel: https://www.sm.ee/et/sotsiaalvaldkond.

Samuti esitab Sotsiaalministeerium koondandmeid Statistikaametile, kes avaldab lastekaitse ja hoolekande andmeid sotsiaalse kaitse rubriigi all: https://www.stat.ee/sotsiaalne-kaitse.

Uudised

Uus Oma Pere juhatus

Soovime edu uuele juhatusele järgmiseks kolmeks aastaks: Liis Saarna (juhatuse esimees), Margus Sardis, Kadi Annuk, Veronika Isberg, MeelisPärn, Helen Hiie, Leho Virma, Marika Labanova ja Kristel Pihlakas. Seisame selle eest, et oma sünniperest ilma jäänud lapsed saavad kasvada perekonnas.

Kasuvanemaks saamine ja lapse suhted päritoluperega

Lugemissoovitused! Õpetajate lehes ilmus 21. detsembril artikkel “Kuidas saada kasuvanemaks?”. Mõtlemapanev lugemine on ka kolme kasuperega tehtud intervjuude kokkuvõte “Kasuperes kasvava lapse suhted päritoluperega – kelle huvides?”.