MTÜ Oma Pere

Anneta

Kutsume teid oma toetajaks!

Toetame vanemaid, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi. Perede toetamise kaudu saavad tuhanded vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lapsed võimaluse kasvada uues perekonnas ja võimalusel säilitada suhted päristoluperekonnaga.

MTÜ Oma Pere arvelduskonto on EE252200221040060504, Swedbank. MTÜ Oma Pere kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Küsimuste korral võta meiega ühendust: info@omapere.ee ja telefon 5645 9945.

Järgmise kümne aasta eesmärgiks oleme seadnud arendada ühingu tegevust selles suunas, et Eestis oleks võimalikult palju spetsialiste, kes suudaksid toetada peresid, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti soovime suurendada asendusperede võimekust erivajadustega laste kasvatamisel. Just see on tihti takistuseks kooliealiste ja erivajadusega laste perekonda võtmisel. Teeme koostööd Rootsi ja Inglismaa suurimate hooldus- ja lapsendajaperede organisatsioonidega, et tuua Eestisse tõenduspõhiseid töömeetodeid ja erialast kirjandust. Soovime koolitada spetsialiste ja peresid eriliset vajadustega laste toetamiseks.

Uudised

Oma Pere juhatuse uus koosseis

Soovime edu uuele juhatusele järgmiseks kolmeks aastaks: Liis Saarna (juhatuse esimees), Margus Sardis, Kadi Annuk, Veronika Isberg, MeelisPärn, Helen Hiie, Leho Virma, Marika Labanova ja Kristel Pihlakas. Seisame selle eest, et oma sünniperest ilma jäänud lapsed saavad kasvada perekonnas.

Kasuvanemaks saamine ja lapse suhted päritoluperega

Lugemissoovitused! Õpetajate lehes ilmus 21. detsembril artikkel “Kuidas saada kasuvanemaks?”. Mõtlemapanev lugemine on ka kolme kasuperega tehtud intervjuude kokkuvõte “Kasuperes kasvava lapse suhted päritoluperega – kelle huvides?”.