MTÜ Oma Pere

Anneta

Kutsume teid oma toetajaks!

Toetame vanemaid, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi. Perede toetamise kaudu saavad tuhanded vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lapsed võimaluse kasvada uues perekonnas ja võimalusel säilitada suhted päristoluperekonnaga.

MTÜ Oma Pere arvelduskonto on EE252200221040060504, Swedbank. MTÜ Oma Pere kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Küsimuste korral võta meiega ühendust: info@omapere.ee ja telefon 5645 9945.

Järgmise kümne aasta eesmärgiks oleme seadnud arendada ühingu tegevust selles suunas, et Eestis oleks võimalikult palju spetsialiste, kes suudaksid toetada peresid, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti soovime suurendada asendusperede võimekust erivajadustega laste kasvatamisel. Just see on tihti takistuseks kooliealiste ja erivajadusega laste perekonda võtmisel. Teeme koostööd Rootsi ja Inglismaa suurimate hooldus- ja lapsendajaperede organisatsioonidega, et tuua Eestisse tõenduspõhiseid töömeetodeid ja erialast kirjandust. Soovime koolitada spetsialiste ja peresid eriliset vajadustega laste toetamiseks.

Uudised

Jätkame tugiteenuste pakkumist peredele, kus elavad lapsed on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldusel

Toetame koostöös SOS Lasteküla Eesti Ühinga Harju-, Rapla- ja Järvamaal elavaid perekondi, kus kasvav(ad) laps(ed) on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel või kes ootavad last oma perekonda. Kõigil soovijatel on võimalus pöörduda psühholoogi või superviisori poole ja võtta osa grupitööst. Nõustamine on peredele tasuta.

Lapsendamishüvitis ja -puhkus ning vanemahüvitis

Õiguskantsler Ülle Madise on avaldanud seisukoha, et lapsendamispuhkust ja -hüvitist pole õigus saada vanemahüvitisega samal ajal. Loe SIIT.