MTÜ Oma Pere

Anneta

Kutsume teid oma toetajaks!

Toetame vanemaid, kes kasvatavad teistest vanematest sündinud lapsi. Perede toetamise kaudu saavad tuhanded vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lapsed võimaluse kasvada uues perekonnas ja võimalusel säilitada suhted päristoluperekonnaga.

MTÜ Oma Pere arvelduskonto on EE252200221040060504, Swedbank. MTÜ Oma Pere kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Küsimuste korral võta meiega ühendust: info@omapere.ee ja telefon 5645 9945.

Järgmise kümne aasta eesmärgiks oleme seadnud arendada ühingu tegevust selles suunas, et Eestis oleks võimalikult palju spetsialiste, kes suudaksid toetada peresid, kus kasvavad lapsed on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti soovime suurendada asendusperede võimekust erivajadustega laste kasvatamisel. Just see on tihti takistuseks kooliealiste ja erivajadusega laste perekonda võtmisel. Teeme koostööd Rootsi ja Inglismaa suurimate hooldus- ja lapsendajaperede organisatsioonidega, et tuua Eestisse tõenduspõhiseid töömeetodeid ja erialast kirjandust. Soovime koolitada spetsialiste ja peresid eriliset vajadustega laste toetamiseks.

Uudised

Lapsendamise nädal 2.-10.10.2020

Lapsendamise nädala sisse mahub seminar, perehommik, vestlusring, kontsert ja veel palju muudki laste ja peredega seonduvat.

Asendushoolduse infokiri

Sotsiaalkindlustusamet hakkas välja andma asendushoolduse teemalist uudiskirja, kus on teemakohaseid uudiseid ja intervjuusid hooldusperede ja spetsialistidega.