E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 18.00   ☎️ +372 5689 0150

E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 19.00   
☎️ +372 5689 0150

Oma Perel on valminud elulooraamat asendushooldusel kasvavatele ja lapsendatud lastele!

Elulooraamat on lapsesõbralik ja loominguline vahend identiteedi toetamiseks. Iga elulooraamat on unikaalne teos, mis valmib lapse ja teda ümbritsevate täiskasvanute koostööna.

Asendushooldusel kasvav laps vajab tuge, et saada infot oma varasema elu sündmuste kohta ja neid mõtestada. Last kasvataval täiskasvanul on siinkohal oluline roll. Elulooraamat vahend, mis võimaldab lapsel ja teda kasvataval täiskasvanul suhelda ning tegeleda lapse jaoks oluliste teemadega mänguliselt.

Samuti toimib elulooraamat lapse jaoks päevikuna.

Elulooraamat koosneb:
– tööraamatust (21 lehekülge pluss lisalehed)
– juhendmaterjalist (55 lehekülge)
– ümbrikust „Minu tähtsad asjad“

Tööraamatut täidab laps ja selle täitmisel saab teda abistada tema eest hoolitsev täiskasvanu. Juhendmaterjalis on kirjas elulooraamatu eesmärk ja selle täitmise tähtsus lapse jaoks.

Samuti kaasneb raamatuga lisamaterjal lastekaitsespetsialistile, asendus- või perekodu töötajatele, hooldusperele, lapsendajale ja eestkosteperele, kes võtab elulooraamatu täitmise ette.

Elulooraamat on loodud MTÜ Oma Pere poolt sotsiaalministeeriumi 2020-2022 strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ raames ning toetatud ETAG PRG700 poolt.

MTÜ Oma Pere tänab lapse elulooraamatu koostamise töögrupi liikmeid: Kadi Annuk, Tiina Kivirüüt, Agnes Kulmar, Kirsti Mägi, Liis Saarna, Judit Strömpl ja Siiri Urbas. Samuti täname illustraatorit ja kujundajat Maite Kotta ning teksti toimetajat Meelike Saarna.

Raamat maksab 30 eurot. Oma Pere liikmetele soodushind 25 eurot.
Lisainfo ja tellimine MTÜ Oma Pere telefonil 5689 0150 või kirjutades info@omapere.ee

elulooraamat-asendushooldusel-kasvavatele-ja-lapsendatud-lastele