E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 18.00   ☎️ +372 5689 0150

E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 19.00   
☎️ +372 5689 0150

Astu liikmeks

Meie ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda lapsendada soovijad, lapsendajad, täiskasvanud lapsendatud, hooldusvanemad, eestkostjad ja kõik teised head inimesed, kes soovivad toetada lapse kasvamist perekonnas. Ühingu liikmena saate kord kuus infokirja, võimaluse osaleda töögruppide kokkusaamistel ja ühisüritusel ning igakülgset tuge asendusperena.

Liikmeks astumine on teie jaoks lihtne ja mugav. Läbi meie kodulehe täidate sooviavalduse. Seejärel tutvustab juhatuse esimees teile ühingut ja kuulab teie ootusi ühingu suhtes. Liikmeks vastuvõtmise ja nimekirjast kustutamise kinnitab juhatus. Liikmete andmeid ei avalikustata. Liikmemaks aastas on 20 eurot.Kui ühes perekonnas on kaks või enam MTÜ Oma Pere liiget, kehtib üks liikmemaks kõigi ühe pere liikmete kohta ühiselt.“(vastu võetud 13.03.2022 üldkoosoleku otsusega).

MTÜ Oma Pere juhatusele

Avaldus

Palun mind vastu võtta MTÜ Oma Pere liikmeks. Olen tutvunud MTÜ Oma Pere põhikirjaga, soovin arendada eesmärgiga kooskõlas olevaid tegevusi ja kohustun täitma põhikirjas sätestatud nõudeid. Olen nõus tasuma liikmemaksu 20 eurot aastas.

Meie pere on MTÜ Oma Pere liige alates 2009. aastast. Sellest ajast oleme saanud piiritult tuge selleks, et saaksime oma väikeseid väänikuid kasvatada mõistvamate vanematena. Oma Pere poolt korraldatud koolitused, supervisioonid ja muudki üritused on alati täis informatsiooni ja positiivset energiat. Kontaktid, mis on läbi mittetulundusühingu tulnud, on loodud kestma ja väärtust andma aastateks. Ma ei liialda, kui ütlen – tänu Oma Perele on meie pere selline nagu ta on. Suured tänud!
Lea sõmer
Oleme alati uhked olnud, et oleme MTÜ Oma Pere liikmed. Meie jaoks on tegemist organisatsiooniga, mis väärib igati oma nime. Nagu igas heas peres, saan siin panustada sellega, milles ma tugev olen. Samas on aegu, kus ajan vaikselt oma asja. Hindame väga toetust, tänu millele oleme lapse rehabilitatsiooniprogrammist osa saanud. Sama kõrgelt väärtustame kõiki neid telefonivestlusi, mille käigus oleme saanud oma muresid jagada ning toetavat ja asjalikku nõu kuulda. Oma Pere üritused, sõbrad, e-kirjad ja koduleht aitavad pidevalt meelde tuletada mitte ainult lapse, vaid ka Sinu, Sinu abikaasa ja teiste osaliste tähtsust kogu uue pere võrrandis.
Leho Virma
Olen MTÜ Oma Pere asutajaliige. Ühingu eesmärkideks on aidata vanemliku hoolitsuseta lapsi neile uue pere ja kodu leidmise kaudu. Osaledes erinevatel seminaridel, koolitustel, töögruppides olen saanud sellele veidi kaasa aidata. Samas olen saanud väärtuslikku teavet ja kogemusi, nii oma laste kasvatamiseks kui ka oma igapäevaseks tööks lastega.
Piret Hermanson
Kui ma 2008. aasta suve algul teada sain, et mu ainus võimalus emaks saada, on lapsendamine, oli Oma Pere küll juba loodud, kuid Google otsingu jaoks veel kättesaamatu. Nii sain mina oma esimese vajaliku info kusagilt foorumist, kus keegi teadis kedagi, kes teadis, et pöörduda tuleb maavalitsusse. Minu esimesed sammud olid seega väga konarlikul pinnal. Samal sügisel leidsin ma aga Oma Pere ja läbi selle hulgaliselt inimesi, kes olid sama tee juba läbi käinud. Tänu Oma Perele sain ma enne lapse perre tulekut kätte kogu selle teadmistepagasi, mida siinmail üldse võimalik saada oli. Koolitusi läbides ja teiste kogemusi kuulates ei tundunud ka ootamise aeg nii üüratult pikk. Ma pole küll viimasel ajal läbi Oma Pere pakutavaid teenuseid kasutanud, kuid hea on teada, et kõik need võimalused on olemas, sest ühel päeval võin ma neid võib-olla vajada.
Anne Evert