E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 18.00   ☎️ +372 5689 0150

E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 19.00   
☎️ +372 5689 0150

Lapsendaja

Lapsendamise eesmärk on leida lapsele, kes ei saa kasvada päritoluperes, turvaline ja armastav pere.  Lapsendamine on õiguslik toiming, mille tagajärjel tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse õigused ja kohustused. Lapsendada saab ainult alaealist last, kelle vanem(ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku, on surnud või kellelt on täielikult ära võetud hooldusõigus.

Lapsendamise korraldamisega tegeleb Eestis Sotsiaalkindlustusamet.

Lapsendamisega tegelevate spetsialistide kontaktid.