E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 18.00   ☎️ +372 5689 0150

E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 19.00   
☎️ +372 5689 0150

Planeerimata rasedus

Sünnivanemateks kutsutakse tavaliselt vanemaid, kes otsustavad loobuda või on juba loobunud oma lapsest. Nii on loobumine muutunud lapsendamise sünonüümiks. Kuidas siis tegelikult on? Lapsendamise korral vanemad ei loobu oma lastest, vaid nad valivad lapsele elu, mis on parem, kui nemad suudavad lapsele pakkuda. Loobumise asemel usaldavad nad oma lapse armastavatele peredele, kes oskavad olla tänulikud vanematele, kes lapsele elu on andnud.

Soovimatu rasedus, hirm tuleviku ees, kui rasedus on seksuaalse rünnaku tagajärg, tervislikud või majanduslikud põhjused. Kõik need ja paljud teisedki põhjused võivad viia tulevase või juba sünnitanud ema olukorrani, et tal pole võimalik oma lapse eest hoolitseda. Igal juhul on raskustesse sattunul vanemal õigus ja võimalus saada igakülgset tuge oma tunnete mõistmiseks, võimaluste väljaselgitamiseks ja otsuse tegemiseks. 

Kes saab abistada:

  1. Küsimuste korral saab pöörduda meie organisatsiooni poole: info@omapere.ee või 5689 0150.
  2. SA Väärtustades Elu pakub kõikjal Eestis raseduskriisi nõustamist. Tasuta telefoninõustamine numbril 8002008 (24/7).
  3. Nõustamiseks saab pöörduda oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, kelle kontaktid on leitavad internetist. Lastekaitsetöötaja selgitab vanema õigusi ja kohutusi, aga ka võimalusi toetuse saamiseks.
  4. Kui võimalik, siis tuleb teemat arutada lähisugulastega, kelle seas võib-olla inimene või inimesed, kes on valmis vanemat toetama või last ise kasvatama. Kindlasti tuleb enne seda hinnata lähisugulase võimalusi lapse kasvatamiseks.
  5. Sünnitushaiglas töötavad sotsiaaltöötajad, kes pakuvad igakülgset tuge enne ja peale sünnitust ning kelle abi võib julgesti kasutada.
  6. Perekonnaseaduse kohaselt on Sotsiaalkindlustusamet on kohustatud nõustama vanemat, kes soovib anda nõusolekut enda lapse lapsendamiseks, selgitades talle muu hulgas tema õigusi ja kohustusi ning lapsendamise õiguslikke tagajärgi. Vastavate ametnike kontaktid leiate te SIIT.

Soovimatu rasedus, hirm tuleviku ees, kui rasedus on seksuaalse rünnaku tagajärg, tervislikud või majanduslikud põhjused… Kõik need ja paljud teisedki põhjused võivad viia tulevase või juba sünnitanud ema olukorrani, et tal pole võimalik oma lapse eest hoolitseda. Igal juhul on raskustesse sattunul vanemal õigus ja võimalus saada igakülgset tuge oma tunnete mõistmiseks, võimaluste väljaselgitamiseks ja otsuse tegemiseks.