E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 18.00   ☎️ +372 5689 0150

E – R 9.00 – 17.00 ja N 9.00 – 19.00   
☎️ +372 5689 0150

MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing jätkavad ka sel aastal tugiteenuste pakkumist peredele, kus elavad lapsed on lapsendatud, eestkostel või perekonnas hooldusel

MTÜ Oma Pere alustas kasuperede toetamist juba 2008. aastal ning alates 2012. aastast on ühing pakkunud peredele läbi riigihangete erinevaid tugiteenuseid. Aastal 2019 ühendasime jõud SOS Lasteküla Eesti Ühinguga. Omame pikaaegset ja stabiilset kogemust perede toetamisel ning meie spetsialistidel on töökogemus asendushoolduse valdkonnas.

Aastal 2021 pakume tugiteenuseid kasuperedele nii Põhja- kui Lõuna-Eestis (sh Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Viljandimaa, Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Jõgevamaa).

Kõigil eestkoste- lapsendaja- ja hooldusperedel on võimalus saada tasuta psühholoogilist nõustamist, mentor- või peretoeteenust ning võtta osa tugigruppidest.  Nõustamist pakume nii eesti kui vene keeles.

Mõnikord võib vanematel olla keeruline üles ehitada kiindumussuhet, vähendada lapse hirme ja suurendada turvatunnet ning samal ajal enda eest nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui vaimselt hoolitseda, et jaguks energiat, mida oma lastele anda. Julgustame vanemaid murede korral abi küsima ning oleme igati abiks sobiva spetsialisti valimisel.

Pakume 4 teenust:

Psühholoogiline nõustamine

Teenuse eesmärk on aidata kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Teenus sisaldab ühe või mitme pereliikme nõustamist, sh probleemi olemuse väljaselgitamist, pere ressursside leidmist, psühholoogilise abi kavandamist ja vajadusel erialaspetsialistide konsultatsioonile suunamist või teraapia soovitamist. Teenust osutatakse kuni 6 akadeemilist tundi ühe pere kohta.

Peretoe teenus

Teenuse eesmärk on koostöös perega jälgida pere toimetulekut ja vajadusi ning aidata kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Peretoetaja jälgib koostöös perega pere toimetulekut ning aitab peret kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimustele vastuste leidmisel või võimalikele probleemidele lahenduste leidmisel, sh võtab regulaarselt perega ühendust vastavalt perega kokku lepitud sagedusele, viisile, kohale ja ajale.

Mentorlus

Teenuse eesmärk on pakkuda perele kogemuslikku nõustamist konkreetsete keeruliste olukordade puhul. Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, soovitab alternatiive, toetab ja nõustab peret oma kompetentsi piires. Mentor kaasatakse pere nõustamisse juhul kui mingi konkreetse olukorra puhul ei piisa peretoetaja kompetentsist, vaid pere vajab lisaks põhjalikumat ja spetsiifilisemat sama kogemusega inimese nõustamist.

Tugigrupid peredele

Tugigrupi eesmärk on pakkuda peredele regulaarse kooskäimise võimalust ja aidata leida võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus-, kooli- vm küsimuste või probleemide lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades ekspertide nõuandeid ja grupiressurssi. Tugigruppides käivad koos  hooldus-, eestkoste- ja lapsendajapered. Igal tugigrupi kohtumisel on kindel teema ning arutelu viib läbi teemat valdav (kas tulenevalt oma haridusest või töökogemusest) spetsialist. Grupid toimivad vastavalt perede soovidele ning tagasisidele. Jälgige meie koolituskalendrit.

Lisainformatsiooni pakutavate teenuste kohta saab www.omapere.ee ja www.sos-lastekyla.ee.

Tugiteenuste projektijuht:

Liis Saarna

MTÜ Oma Pere

info@omapere.ee

tel 5689 0150

Teenuseid viiakse ellu hanke “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele” raames, mille tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.